Geopark

Ścieżka geoturystyczna, Dawna kopalnia Babina, jest położona na terenie kopalni węgla brunatnego. Szlak turystyczny znajduje się w okolicach Łęknicy w części Geoparku Łuku Mużakowskiego. Ścieżka ma pięć kilometrów długości i znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mużakowskiego. Dzięki takiej turystycznej trasie, można zobaczyć jak wygląda krajobraz pokopalniany, obszar po kopalni znajduje się pod ścisłą ochroną a w okolicach odbywają się coraz częściej badania tych terenów.

Trasa kopalni Babina, obejmuje najciekawsze elementy dawnego górnictwa, z okolic Łęknicy. Ścieżka przebiega przez Łęknicę i Nowe Czaple są to atrakcyjne miejscowości w Mużakowskim Parku Krajobrazowym. Łuk Mużakowa jest to dawna morena czołowa, której bogactwem jest węgiel brunatny i gliny ceramiczne wraz z piaskiem kwarcowym.

W okolicach turystycznego parku znaleźć można takie oto szlaki turystyczne idealne na wycieczki rowerowe. Jest to szlak z Sulęcina przez Długi Wąwóz aż do Grodziska, jest to pięciokilometrowy szlak w okolicach dawnego nasypu kolejowego i Doliny Czerwonego Potoku. Innymi szlakami rowerowymi w tych okolicach są:

 

Szlak rowerowy w okolicach Sulęcina, jest to szlak wokół miasta liczący około 360 kilometrów. Szlak z Sulęcina do Żubrowa wiedzie przez Uroczysko Lubniewsko i Czerwony Potok.